Hitéletünk 2022/2023

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe
Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén Urunk bemutatását
ünnepeltük. Iskolánk 3. 5. és 6. osztályos tanulói is részt vettek a
szentmisén, ami hagyományosan a gyertyaszentelés szertartásával
kezdődött. Az oltár körül az 5. osztályos ministránsok végezték nagyon
ügyesen az oltárszolgálatot, Kormos Barnabás 8. osztályos tanulónk
pedig a kántori feladatokban segédkezett.
A megszentelt gyertya fénye világítsa be életünket és vezessen minket
a helyes úton!

Karácsonyi műsor

2022. december 16-án tartottuk karácsonyi előadásunkat a gyönyörűen felújított Kultúrházban, amely 3 év kihagyás után nem csak hagyományaink felelevenítése, nem csak a folytonosság megőrzése, de egyben egy lehetőség volt az újrakezdésre is. A 8. évfolyamos diákok karöltve a többi felső tagozatos osztállyal a “Fruzsi karácsonya” c. darabot adták elő. Előadásuk a katolikus ember számára legfontosabb értéket domborította ki: a szeretetet. Ezzel a megható, szép történettel kívántunk békés, boldog és áldott készülődést karácsonyra iskolánk minden tanulójának és családjaiknak.

MIKULÁS, MIKULÁS!

Az idén is ellátogatott iskolánkba a Mikulás. A gyerekek már izgatottan várták és nem csalódtak, hiszen finom édességgel tömött csomagot kaptak tőle, amit az elsősök szép műsorral köszöntek meg.

Köszönjük a Balatoni Önkormányzatnak és a Szülői Munkaközösségnek, hogy tanulóinkhoz a Mikulás most is teleputtonnyal érkezhetett.

Karácsonyi lelki nap

2022. december 19 -én karácsonyi lelki napot tartottunk az iskolában.
Közös szentmisével kezdtük a programunkat, amelynek keretében a
negyedik osztályosok közreműködésével meggyújtottuk az adventi
koszorún a 4. gyertyát. Utána a Jézus Szíve Nővérek vezetésével az
alsó tagozatosok Szent Tarziciusz, a felső tagozatosok pedig Carlo
Acutis történetével ismerkedtek meg. Közben az osztályfőnökök kézműves
foglalkozást tartottak a gyerekeknek. Élményekben gazdag napot
töltöttünk együtt.

Ma a harmadik osztályosok közreműködésével, meggyújtottuk a harmadik
gyertyát az adventi koszorún. Ezzel még közelebb lépünk Krisztus
eljövetelének megünnepléséhez.
Advent harmadik vasárnapján, a rózsaszín gyertya felhívás számunkra:
„Örüljetek!”. Az öröm csendes vendég, nem hivalkodó, ezért is
könnyebben megbújik a háttérben, a mélyben. Nekünk kell felfedeznünk,
megkeresnünk a különböző élethelyzetekben, és néha azon kapjuk
magunkat, hogy már maga a keresés is örömteli lelkületet formál
bennünk. Engedjük, hogy az adventi csönd még inkább örömre hangoljon,
és növelje bennünk a hálás lelkületet.
„Világosság ragyog fel az igaznak, az ártatlan szívet öröm tölti el.
Örüljetek hát, igazak, az Úrban, és áldjátok szentséges nevét!” (Zsolt
97,11-12)
A koszorú harmadik gyertyája legyen az örvendezés gyertyája, hogy az
Isten Fiában mi is megleljük szívünk igazi békéjét.

Ma a második osztályosok közreműködésével meggyújtottuk az adventi koszorú második gyertyáját, s ezzel közelebb léptünk Urunk eljövetelének megünnepléséhez.

Az adventi gyertyák a sötétség és a fény között fennálló erős ellentétet is jelképezik. A Biblia Krisztust a Világ Világosságaként is említi, a bűn sötétjével szemben. Az emberiség hosszú időn át várta a Megváltó megszületését, megjelenését, Isten ígéretének beteljesülését, miszerint vele minden megváltozik. Várakozásunk jeleként minden vasárnap egy újabb gyertyát gyújtunk meg, s ezek fokozatosan eloszlatják a sötétséget.

A koszorú második gyertyája legyen a bűnbánat gyertyája, az Istenhez forduló reményé, hogy Jézusban mi is megleljük szívünk igazi örömét!

“A szentmise a család erőforrása”

Ez évi mottónk szellemében 2022. november 30-án, Szent András apostol ünnepén, családi szentmisén vettek rész az alsó tagozatos gyerekek a balatoni Szent Márton templomban. Köszönjük a szülőknek, hozzátartozóknak, hogy elfogadták hívásunkat, így Advent első hetében a gyerekek a szülőkkel és a nagyszülőkkel közösen folytathatták a felkészülést karácsonyra, Jézus születésének ünnepére. Áldott adventi készületet kívánunk iskolánk minden tanulójának és családtagjaiknak!

Ma az első osztályosok közreműködésével meggyújtjuk az első gyertyát az adventi koszorún.

Az adventi koszorú ne legyen csupán dekorációs kellék, elegáns, színpompás adventi dísz. Legyen inkább elcsendesedésre, imádságra hívó hely.

A koszorú zöldje a reményünket fejezi ki, a lila szalag adventi komolyságunkról tanúskodik. A négy gyertya az adventi idő négy vasárnapját jelzi, fényük a bűn sötétségéből való szabadulást példázza. Jelképezi Jézus Krisztus fényét is, aki a Világosság.

Az első gyertya fénye emlékeztet bennünket arra az ígéretre, hogy a Messiás eljön, békét és szeretetet hoz a világnak.

„A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát; akik a halál árnyékának országában laknak, azokra világosság ragyog.” (Iz 9,2)

Márton napi megemlékezés és ünnepség.

Iskolánk védőszentjére, Tours-i Szent Mártonra emlékeztünk november 11-én. Az iskolai szülői közösséggel karöltve egy jó hangulatú délutánon vehettek részt diákjaink és hozzátartozóik.A megnyitó után a gyerekek színvonalas táncos, énekes, hangszeres, verses produkcióit csodálhattuk meg. Ezt követően lámpásokat készíthettek,tombolasorsoláson vehettek részt, játékos vetélkedőn mérhették össze tudásukat, majd táncház szórakoztatta előbb az alsós, majd a felsős érdeklődőket. A program zárásaként az otthon és a helyszínen készített lámpásokkal -melyekből a legötletesebbek jutalomban részesültek-vonultak le a jelenlévők a helyi művelődési házba, ahol megtekinthették a gyerekek munkáiból készült legókiállítást.

2022. november 15-én Szentírás felolvasó versenyen vett részt iskolánk két nyolcadik osztályos tanulója a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskolában. Kormos Barnabás emléklapot kapott, Mata Valéria 3. helyezést ért el. Szívből gratulálunk mindkettőjüknek!

Mindenszentek ünnepe alkalmából azokra a szentekre emlékezünk, akiket név szerint ugyan nem ismerünk, de tudjuk, hogy már a mennyországban vannak, imádkoznak és közbenjárnak értünk.

„Mindenható örök Isten, ki megadtad nekünk, hogy egy napon ünnepelhessük minden szented dicsőségét, arra kérünk, hogy sokszoros közbenjárásukra bőven áraszd reánk irgalmasságodat”

Szent Gellért, a katolikus iskolák védőszentjének ünnepe

2022. szeptember 26-án, Szent Gellértről, nemzetünk tanítójáról, a magyar katolikus oktatási intézmények védőszentjéről emlékeztünk meg. Történelmünkben szentek egész sora dolgozott azért, hogy népünk keresztény módon éljen. Ilyen nagy nevelő Szent Gellért püspök is, aki Szent Imre herceg tanítója és lelki vezetője volt.

„Hálát adunk Neked, Urunk, Szent Gellértért, akit idegenből Magyarországra hívtál, hogy kereszténységünk hajnalán őrködjön. Segíts, hogy tudásunk gyarapítása mellett növekedjünk a hitben is! Ámen”