2022-01-06 Vízkereszt

Vízkereszt Urunk megjelenésének ünnepe. A karácsonyi ünnepkör záró- és a farsang kezdőnapja.  Három jelentést hordoz: a napkeleti bölcsek eljövetelét, Jézus megkereszteltetését, valamint csodatételét a kánai menyegzőn.

Ezen a napon a 3., 7. és 8.  osztály tanulói vett részt ünnepi szentmisén a balatoni templomban. Ezután Székely Dénes iskolalelkész végigjárta intézményünk tantermeit és mindegyiket megszentelte.

Hasznos olvasnivaló:

https://www.magyarkurir.hu/hirek/vizkereszt-jezus-krisztus-megjelenesenek-unnepe-111237