2022-06-08 Te Deum

2022. június 8-án részt vettünk az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézmények tanévzáró Te Deumán, melyet a Jászapáti Kisboldogasszony templomban tartottak.

A hálaadó szentmisét Dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrálta. Az evangélium kapcsán felhívta a figyelmünket, hogy ne külső kényszer hatására vagy félelemből, hanem szeretetből teljesítsük az Úr parancsait. Mert Jézus a szeretet evangéliumát akarta elültetni a szívünkben. Azért jött, hogy megszabadítson bennünket külső és belső félelmeinktől.

A szentmise után a főpásztor könyvjutalomban részesítette a tanévben kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákokat.

Iskolánkból Németh-Ludnay Levente részesült dicséretben kiemelkedő szorgalmáért, példamutató magatartásáért és aktív hitéletéért.

Gratulálunk neki és nagyon büszkék vagyunk rá.

Fotó: Lénárt Márton