Hitéletünk – Egyházi ünnepeink

Az Advent szó jelentése „eljövetel”. A latin „adventus Domini” kifejezésből származik, ami annyit tesz: „az Úr eljövetele”. A karácsonyt megelőző várakozás az eljövetelben éri el jutalmát.

Advent a karácsony (december 25.) előtti negyedik vasárnappal – más megfogalmazásban a Szent András apostol napjához (november 30.) legközelebb eső vasárnappal – veszi kezdetét, és karácsonyig tart.

Ez egy várakozási időszak.

A katolikus egyházban advent liturgikus színe a lila, amely a bűnbánatot, a szent fegyelmet és összeszedettséget jelképezi. Az egész időszakban dísztelen a templomi oltár. melyen a keresztény hívő emberek, Jézus Krisztus születésére, az Úr eljövetelére készülődnek testileg (böjtölés), és lelkileg (imával, elcsendesedéssel, jó cselekedetekkel, szeretetadományokkal).